Bucureștenii revoltați de moartea Alexandrei Ivanov, alături de Asociația Mame pentru Mame, protestează duminică, 27 august, începând cu ora 17.00, în Piața Victoriei, cu participarea membrilor familiei Alexandrei

COMUNICAT DE PRESĂ
București, 26 august 2023

Bucureștenii revoltați de moartea Alexandrei Ivanov, alături de Asociația Mame pentru Mame, protestează duminică, 27 august, începând cu ora 17.00, în Piața Victoriei, cu participarea membrilor familiei Alexandrei

Prin protestul nostru dorim să comunicăm Guvernului României și Ministerului Sănătății că violența obstetricală și neglijența criminală cu care sunt întâmpinate femeile, în prea multe din cabinetele, spitalele și maternitățile României, sunt intolerabile.

Protestăm pentru Alexandra și pentru toate femeile care care merg la medic să fie îngrijite, dar sfârșesc prin a naște pe trotuar în fața spitalului, care caută să fie salvate și sfârșesc prin a fi ignorate și mor, batjocorite și chinuite, sacrificate pe altarul procedurilor strâmbe sau de lipsa protocoalelor.
Femeile, gravidele și mamele României au nevoie de noi toți că să le protejăm de putregaiul cronic din spitale și maternități.

Avem solicitări clare, cu subiect și predicat, modelate după exemple de bune practici dovedite. Cerem imperativ ca politicienii din România să impună schimbările necesare de sistem, să nu mai interfereze cu sistemul sanitar și să lase profesioniștii care au compasul moral intact să își facă treaba.
Solicităm următoarele:
• Transparență totală în legătură cu ancheta de la Botoșani;
• Asigurarea unui sistem funcțional de avertizare de interes public, care să protejeze avertizorii din interiorul instituțiilor de sănătate și, astfel, să faciliteze sesizarea neregulilor;
• Includerea în planul obligatoriu anual de Educatie Medicala Continua (EMC) pentru cadrele medicale a unei ponderi de 20% care poate fi obținută exclusiv prin participarea la cursuri despre relația și comunicarea cu pacienții, colaborarea în echipa medicală și îngrijirea centrată pe pacient;
• Introducerea unei linii telefonice verzi 24/7 pentru sesizarea abuzurilor asupra femeilor în maternități (Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Familiei și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse) care să pună în mișcare o procedură rapidă de intervenție;
• Introducerea la nivel național a chestionarului de feedback după interacțiunea cu un spital, cu întrebări referitoare și la calitatea actului medical și introducerea rezultatelor acestui chestionar în procedura de acreditare a spitalelor;
• Garantarea dreptului legal la însoțitor pentru gravide, gravide în travaliu, fără afectarea actului medical;
• Actualizarea protocoalelor de urgență pentru gravide sau femei care acuză dureri pelvine;
• Retragerea autorizărilor pentru spitalele care nu au suficient personal pentru a oferi servicii medicale de calitate și reducerea numărului de gărzi/medic;
• Pedepsirea exemplară a discriminării instituționale în spitale pe baza de criterii cum ar fi sărăcia, etnia, religia etc.;
• Introducerea moașei în normativul de personal și deschiderea de posturi pentru moașe cu studii universitare;
• Asigurarea dreptului femeilor la îngrijirea bazată pe moașă, în sistem public prin decontarea serviciilor medicale furnizate de moașe în comunități, în cabinete și în spitale, respectând autonomia profesiei și întregul scop al practicii;
• Inițierea unei campanii publice de conștientizare și combatere a violenței obstetricale din cabinetele, spitalele și maternitățile României, așa cum a fost ea definită în rezoluția din 2019 a plenului Parlamentului European: https://bitly.ws/TaEy (traducere in Anexa 1)

Fenomenul violenței obstetricale a fost neglijat prea mult timp, producând suferințe majore și victime în rândul gravidelor, mamelor, copiilor și familiilor din România.
Ignorarea, timp de 7 ore, a agoniei Alexandrei și a patologiei grave pentru care se internase reprezintă o formă de violență obstetricală ce nu mai trebuie să se repete vreodată. Studiile cele mai recente arată că până la una din fiecare 3 femei sunt supuse violenței obstetricale în timpul nașterii. (Sursa: https://europe.ippf.org/featured-perspective/five-ways-address-gynaecological-and-obstetric-violence-europe-and-why-you)

Reprezentanți ai familiei Alexandrei vor fi prezenți pentru declarații de presă precum și reprezentanți ai organizatorilor. Protestul se va desfășura pașnic și va fi asigurată asistență medicală la fața locului, precum și paza asigurată de Jandarmerie. Protestul nu este afiliat politic, este organizat de grupul civic „Împreună pentru Mame – NU AM AER”, creat spontan ca reacție la moartea Alexandrei Ivanov, și de Asociația Mame pentru Mame, precum și cu sprijinul Centrului Filia.
Organizatorii recomandă participanților să respecte regulile forțelor de ordine prezente în Piața Victoriei, să fie îmbrăcați adevcat pentru temperatura zilei de 27 august și a intervalului orar de desfășurare, 17.00-23.00.
Contact organizatori:

Ana Măiță, Asociația Mame pentru Mame, 0745 910 207
Ema Ene, Coordonator al comunității online “Împreună pentru Mame – NU AM AER” 0760 620 740

ANEXA 1

Rezoluția 2306 (2019)
Violența obstetricală și ginecologică
Autor(i): Adunarea Parlamentară
Origine – Dezbaterea Plenului din 3 octombrie 2019 (a 34-a ședință) (a se vedea Doc. 14965, raportul Comisiei pentru egalitate și nediscriminare, raportor: dna Maryvonne Blondin). Text adoptat de Plen la 3 octombrie 2019 (a 34-a ședință).

1. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene raportează că una din trei femei din Europa este victimă a violenței bazate pe gen. Această violență este o încălcare a drepturilor omului, o manifestare a discriminării de gen și are consecințe pe termen lung asupra vieții victimelor. Niciun domeniu nu este scutit de acest flagel, care a fost recunoscut ca o problemă publică pentru care autoritățile au o responsabilitate clară în urma adoptării și intrării în vigoare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Convenția de la Istanbul, CETS Nr. 210).
f
2. Plenul Parlamentar își reiterează sprijinul neclintit pentru Convenția de la Istanbul, confirmată în Rezoluția 2289 (2019) „Convenția de la Istanbul privind violența împotriva femeilor: realizări și provocări”. Acesta sprijină prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și reamintește că activitățile de conștientizare a publicului larg sunt esențiale pentru a pune capăt unei astfel de violențe.

3. Violența obstetricală și ginecologică este o formă de violență care a fost mult timp ascunsă și este încă prea des ignorată. În intimitatea unui consult medical sau a nașterii, femeile sunt victimele unor practici violente sau care pot fi percepute ca atare. Acestea includ acte neadecvate sau neconsensuale, cum ar fi epiziotomiile și palparea vaginală efectuate fără consimțământ, presiunea fundului sau intervențiile dureroase fără anestezie. De asemenea, a fost raportat comportament sexist în timpul consultațiilor medicale.

4. Violența obstetricală este recunoscută și pedepsită prin lege în Argentina și Venezuela. Articolul 39 din Convenția de la Istanbul condamnă în mod specific avortul forțat și sterilizarea forțată, dar nu abordează în general violența obstetricală și ginecologică. În 2014, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a criticat ferm tratamentul lipsit de respect și abuziv pe care îl pot suferi femeile în timpul nașterii în spital. În august 2019, Dubravka Šimonović, raportorul special al Națiunilor Unite pentru violența împotriva femeilor, cauzele și consecințele acesteia, a prezentat un raport intitulat „O abordare bazată pe drepturile omului a maltratării și violenței împotriva femeilor în serviciile de sănătate a reproducerii, cu accent pe naștere și violență obstetrică. ” către Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

5. În câteva state membre ale Consiliului Europei, s-au desfășurat campanii de conștientizare pe rețelele de socializare și au fost strânse numeroase mărturii în ultimii ani. Această disponibilitate crescuta de a vorbi despre problemă și împărtășirea experiențelor le-a permis femeilor victime ale violenței ginecologice și obstetricale să realizeze că acestea nu erau cazuri izolate. Această violență reflectă o cultură patriarhală care este încă dominantă în societate, inclusiv în domeniul medical. Plenul își reafirmă angajamentul de a promova egalitatea de gen în toate domeniile, ceea ce va face posibilă prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, inclusiv a violenței obstetricale și ginecologice.

6. Plenul salută munca și angajamentul personalului sanitar. Acesta recunoaște că condițiile lor de muncă în instituțiile de asistență medicală pot fi dificile, din cauza lipsei de personal, a resurselor limitate și a volumului excesiv de muncă, care pot avea un impact asupra modului în care sunt tratate pacienții și femeile pe cale de a naște. Cu toate acestea, deplânge toate formele de violență împotriva femeilor, inclusiv violența ginecologică și obstetricală, și solicită să fie luate toate măsurile preventive necesare și să fie respectate drepturile omului pentru toți, în special în contextul asistenței medicale.

7. Prevenirea și combaterea violenței ginecologice și obstetricale nu sunt încă considerate priorități, dar pot fi promovate practici de îngrijire și compasiune pentru a asigura primirea și sprijinirea umană, respectuoasă și demnă a pacienților și femeilor care urmează să nască. Plenul susține pe deplin bunele practici identificate de OMS și încurajează diseminarea acestora în statele membre ale Consiliului Europei.

8. În lumina acestor considerații, Plenul solicită statelor membre ale Consiliului Europei să:
8.1. prevenirea și combaterea discriminării, indiferent de motiv, în ceea ce privește accesul la asistență medicală în general;
8.2. să se asigure că îngrijirea este asigurată într-o manieră care respectă drepturile omului și demnitatea umană, în timpul consultațiilor medicale, tratamentului și nașterii;
8.3. solicită ministerelor responsabile cu sănătatea și egalitatea să colecteze date privind procedurile medicale în timpul nașterii și cazurile de violență ginecologică și obstetricală, să realizeze studii pe acest subiect și să le facă publice;
8.4. să disemineze bunele practici promovate de OMS și să solicite asociațiilor medicale naționale să discute această problemă și să facă recomandări pentru prevenirea violenței ginecologice și obstetricale, în special printr-o comisie care să promoveze o abordare îngrijitoare în ginecologie;
8.5. desfășoară campanii de informare și de conștientizare cu privire la drepturile pacienților și la prevenirea și combaterea sexismului și a violenței împotriva femeilor, inclusiv a violenței ginecologice și obstetricale;
8.6. să adopte și să implementeze legislația privind consimțământul informat al pacienților și dreptul acestora la informare în diferitele etape ale procedurilor medicale, dacă acest lucru nu a fost încă realizat;
8.7. să asigure o finanțare adecvată pentru instituțiile de îngrijire a sănătății, astfel încât să se asigure condiții de muncă decente pentru furnizorii de îngrijire, primirea respectuoasă și atentă a pacienților și femeilor aflate în travaliu și accesul la ameliorarea durerii;
8.8. să ofere pregătire specifică obstetricienilor și ginecologilor și să conștientizeze violența ginecologică și obstetricală ca parte a acestei instruiri;
8.9. să se asigure că pregătirea medicilor, moașelor și asistenților medicali acordă o importanță deosebită relației dintre furnizorii de îngrijire și pacienți, conceptului de consimțământ informat, egalității între femei și bărbați, primirii persoanelor LGBTI, persoanelor cu dizabilități și persoanelor vulnerabile, comunicării, prevenirea sexismului și violenței și promovarea unei abordări umane a îngrijirii;
8.10. să propună mecanisme de raportare și plângere specifice și accesibile pentru victimele violenței ginecologice și obstetricale, în interiorul și în afara spitalelor, inclusiv cu ombudsman;
8.11. să prevadă un mecanism de examinare a plângerilor privind violența ginecologică și obstetricală, excluzând orice mediere, și să prevadă sancțiuni, dacă nu este încă cazul, împotriva personalului medical atunci când se dovedește o plângere pentru acest tip de violență;
8.12. să ofere un serviciu de sprijin victimelor violenței ginecologice și obstetricale și să se asigure că se acordă îngrijire;
8.13. pentru acele state care încă nu au făcut acest lucru, semnează, ratifică și implementează Convenția de la Istanbul;
8.14. să pună în aplicare Recomandarea CM/Rec(2019)1 a Comitetului Miniștrilor privind prevenirea și combaterea sexismului.

9. Plenul solicită, de asemenea, parlamentelor naționale să discute despre protecția drepturilor pacienților în contextul îngrijirii și al violenței ginecologice și obstetricale, pentru a contribui la dezbaterea publică și la eliminarea tabuurilor.

10. Plenul încurajează organizațiile neguvernamentale să-și continue eforturile de sensibilizare și informare a opiniei publice în vederea prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor, inclusiv violența ginecologică și obstetricală.

O campanie cu suflet si substanta dedicata mamelor: Protejeaza-ti copilul de HPV!

„Ești tot ce am mai bun.”

„Aș face orice pentru tine.”

„Ți-aș da și luna de pe cer.”

„Dacă aș putea, ți-as lua orice durere.”

Sunt gânduri pe care orice părinte le are. Și este normal. Ne iubim copiii și vrem să le fie bine. Vrem să îi știm fericiți și sănătoși. Să îi ferim de toate pericolele nu putem, dar sunt anumite pericole pentru care le putem oferi protecție.

Alege să îți ocrotești copilul și prin vaccinarea anti-HPV. Efectuată la vârsta preadolescenței și adolescenței, aceasta oferă cea mai bună protecție împotriva cancerelor și a altor afecțiuni cauzate de infecția cu HPV.

Acum ai la dispozitie o broșură în care vei găsi toate informațiile de care ai nevoie despre infecția cu HPV și vaccinarea anti-HPV, pentru ca tu să poți lua o decizie informată.

Mai multe, inclusiv interviuri cu medici, pe platforma https://protejeaza-tedehpv.ro/

Brosura despre Vaccinarea HPV by Asociatia Mame pentru Mame on Scribd

Atlas Gripal 2021: Totul despre gripă și Vaccinare Antigripală

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) împreună cu Ministerul Sănătății susține campania Atlas Gripal: Totul despre gripă și Vaccinare Antigripală. Încă de la lansarea platformei în 2020, publicul poate accesa pe www.atlasgripal.ro informații actualizate despre vaccinarea antigripală. Acțiunea face parte dintr-o campanie educațională ce are ca obiectiv informarea populației și a părinților cu privire la importanța prevenției și imunizării antigripale în rândul copiilor și adolescenților, complicațiile bolii asupra organismului, precum și opțiunile de vaccin disponibile pe piața din România. Platforma a fost realizată cu sprijinul AstraZeneca.

„Imunizarea antigripală rămâne, chiar și în această perioadă, extrem de importantă pentru a reduce riscul unei duble infectări (cu virus gripal și SARS CoV-2) și pentru a evita posibile complicații determinate de virusul gripal în rândul copiilor și al comunității. SNMF încurajează vaccinarea antigripală a copiilor și adolescenților având în vedere  că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă”, a declarat Dr. Dina Mergeani, Medic Primar Medicină de Familie, Președintele SNMF.

 

Campania Atlas Gripal are ca obiectiv creșterea încrederii populației în vaccinul antigripal prin conștientizarea riscurilor nevaccinării. Vaccinarea anuală este cea mai eficientă metodă de a reduce riscul de îmbolnăvire, de complicații ale gripei, de spitalizare și în anumite cazuri, de deces. Rolul nostru în explicarea necesității vaccinării antigripale este esențial. Zilnic, sosesc în cabinete, persoane cu niveluri diferite de educație, atât persoane care înțeleg foarte bine avantajele și siguranța vaccinării, cât și persoane care nu au informații suficiente. Misiunea noastră este să venim în întâmpinarea fiecărei persoane cu un dozaj specific de sfaturi și recomandări în funcție de nivelul cunoștințelor sale.”, a declarat Dr. Gindrovel Dumitra, Medic Primar Medicină de Familie, Coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul SNMF.

 

Potrivit statisticilor publicate de INSP, în primele trei luni ale anului 2021, au fost vaccinate antigripal 2.434.336 persoane din grupele de risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății, iar la nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS și pneumonii) a fost de 464.437 cu aproximativ 66 % mai mic, comparativ cu numărul de cazuri înregistrat în aceeași perioadă a sezonului precedent, 1.347.182. Un studiu IMAS realizat anul trecut arată că 28,9% dintre respondenții din mediul urban și 33,7% dintre respondenții din mediul rural consideră că s-au informat cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor și au decis să nu își vaccineze copiii. În ceea ce privește percepția cu privire la categoriile sociale pentru care vaccinarea antigripală asigură protecție, 72% dintre părinți consideră că vaccinarea protejează copilul, iar sub două treimi afirmă că vaccinarea protejează întrega familie, respectiv întreaga comunitate (63,2%, respectiv 59,9%). În contextul prelungit al pandemiei COVID-19, vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție recomandată de medici, reducând riscul coinfecției cu ambele virusuri.

 

Oricine poate contracta virusul gripal, chiar și oamenii perfect sănătoși. Problemele grave cauzate de gripă pot apărea la orice vârstă, însă, unele persoane sunt expuse riscului de a dezvolta complicații grave din cauza gripei, dacă se îmbolnăvesc. În această categorie sunt incluse persoanele de peste 65 de ani, persoane de orice vârstă cu anumite afecțiuni medicale cronice (precum astm, diabet sau bolile de inimă), femeile însărcinate și copiii mai mici de 5 ani. Gripa este o infecție severă care poate conduce chiar și la deces. Decesul sau riscul de deces este, se pare, de zeci de ori mai mare la persoanele care au diverse boli cronice, cardiace sau pulmonare, față de persoanele care nu au astfel de boli cronice.”, a declarat Prof. Univ. Dr. Victoria Aramă, Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș.

 

Prevenirea și reducerea severității bolii gripale și reducerea vizitelor în ambulatoriu, a spitalizărilor și a internărilor la unitățile de terapie intensivă prin vaccinarea antigripală ar putea, de asemenea, atenua presiunea asupra sistemului de sănătate din România, care conform datelor, se numără printre țările membre UE cu cele mai scăzute rate de vaccinare. Proiectul Atlas Gripal își continuă misiunea de a încuraja publicul larg și părinții să apeleze la medic pentru a lua cea mai bună decizie privind vaccinarea antigripală a copiilor și adolescenților.

Sezonul gripal 2021 – 2022 face parte dintr-un context sanitar dificil, care generează o presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate românesc. Faptul că platforma educațională Atlas Gripal și campania educațională asociată își continuă obiectivul de a informa corect și transparent populația, prin intermediul profesioniștilor din domeniul sănătății, cu privire la ce este gripa, tipurile de gripă sau opțiunile de vaccinare antigripală este foarte important.”, a declarat Radu Rășinar, Director General AstraZeneca România.

 

Prin intermediul conținutului interactiv, platforma reprezintă, în acest moment, unul dintre cele mai relevante instrumente în procesul de informare, un spațiu digital ce oferă acces la informații sigure și esențiale în legătură cu gripa și prevenția acesteia. Informațiile sunt disponibile sub forma unor materiale audio interesante de tip podcast, articole de specialitate și infografice realizate pe înțelesul tuturor. Mai multe informații despre prevenirea gripei, precum și despre importanța imunizării prin vaccinarea antigripală pot fi consultate pe platforma www.atlasgripal.ro.

Doar 22% din scolile si gradinitele din Bucuresti au personal vaccinat peste 80% si majoritatea sunt private

Inspectoratul Școlar al Capitalei (ISMB) a transmis presei lista cu rata de vaccinare a angajaților din toate unitățile de învățământ din București. Ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că redeschiderea cu prezență fizică a școlilor ar putea să fie condiționată și de rata de vaccinare a angajaților din fiecare școală în parte, decizia finala urmand sa fie luata si comunicata Vineri 5 noiembrie.

(sursa: https://www.edupedu.ro/lista-ratei-de-vaccinare-a-angajatilor-din-toate-scolile-din-bucuresti-publicata-de-inspectoratul-scolar/)

Ingrijorator este faptul ca doar 22% din institutiile de invatamant din Bucuresti au o rata de vaccinare a personalului didactic si nedidactic de peste 80% iar majoritatea acestora sunt private.

Cele mai multe institutii de invatamant public au procente intre 40 si 70% rata de vaccinare.

Exista insa si institutii de invatamant care au sub 4% rata de vaccinare.

CONSULTATI AICI

Lista ratei de vaccinare a angajatilor din toate scolile, liceele si gradinitele publice si private din private din Bucuresti IN ORDINE DESCRESCATOARE

Rata de vaccinare a personalului din scoli, licee si gradinite este unul dintre factorii principali care determina gradul de risc epidemiologic dintr-o institutie de invatamant.

Reamintim ca cifrele arata clar ca scolile cu prezenţă fizică au dublat numărul copiilor infectaţi şi ucişi de COVID.

Astfel, in ultima lună şi jumătate de şcoală cu prezenţă fizică s-au înregistrat tot atâtea infectări și morți la copiii între 10 și 19 ani cât într-un an şi jumătate de pandemie.
Dacă de la începutul pandemiei se înregistra un deces al unui copil cu vârste între 10 şi 19 ani la mai bine de o lună şi jumătate, acum, după începerea şcolii, ritmul în care copiii pierd lupta cu boala a crescut la un caz la cinci zile. Școala cu prezenţă fizică a pus serios umărul la dublarea numărului de copii cu vârste între 10 şi 19 ani morţi de COVID.
Şi la o categorie inferioară de vârstă, cea de cel mult 9 ani, lucrurile au fost serios înrăutăţite după începerea şcolii. Practic, în ultima lună şi jumătate au decedat o treime dintre copii de cel mult 9 ani din toată pandemia. Exact luna și jumătate de mers fizic la școală.
(sursa: https://adevarul.ro/news/societate/Scolile-prezenta-fizica-dublat-numarul-copiilor-infectati-ucisi-covid-1_6182c3f65163ec4271232595/index.html)

În vederea fundamentării deciziei de reîncepere a școlilor în data de 8 noiembrie 2021,  Federația părinților și aparținătorilor legali din România (FePAL) din care Asociatia Mame pentru Mame face parte am atras atenția că, în actualul context sanitar creat de pandemie, politica de sănătate publică nu poate fi obiectul unor sondaje pe Facebook și nici nu trebuie să fie influențată de lobby-ul diverselor grupuri de interese.

Politica de sănătate publică chiar nu poate fi subiect de plebiscit, mai ales în condițiile în  care modul de desfășurare al acestui an școlar a fost puternic afectat tocmai de o serie de decizii eronate atât din punct de vedere sanitar, cât și educațional. Autoritățile au tolerat coronasceptismul și au permis ca 70% din populație să nu întreprindă nicio acțiune în vederea stopării pandemiei. Modul de funcționare al școlilor a fost o modalitate de discriminare și de încălcare a dreptului la sănătate prin expunerea forțată a elevilor și familiilor care au făcut tot ce a depins de ele – s-au vaccinat, testat, au respectat reguli – în clase supraaglomerate, la rate de incidență imense.

Asemenea greșeli nu pot fi repetate în condițiile în care situația actuală nu s-a îmbunătățit remarcabil, vacanța forțată nu a redus mobilitatea, iar riscul de îmbolnăvire rămâne același în timp ce spitalele sunt la fel de solicitate, iar numărul paturilor ocupate la ATI și al deceselor este în  continuare foarte mare, acestea fiind criterii medicale de care trebuie să se țină cont în decizia deschiderii școlilor cu prezență fizică.

În aproape 2 ani de la declanșarea pandemiei, regulile s-au schimbat de nenumărate ori și  au fost anunțate în ultima clipă, iar familiile s-au aflat în situația dificilă de a găsi soluții. Dat fiind proiecțiile specialiștilor, evoluția pandemiei la ora actuală nu mai poate fi considerată imprevizibilă și cu toate acestea nu avem reguli clare și coerente, oferite din timp astfel încât să  există predictibilitate în modul de funcționare al școlilor. Modificările repetate, chiar în timp  foarte scurt nu au nicio justificare. Nu ne mai aflăm la începutul acestei crize sanitare, iar recomandările și criteriile medicale care stau la baza unui set de reguli pentru funcționarea școlilor au rămas aceleași și nu pot fi ajustate politic. În acest mod am ajuns în situația actuală, iar schimbarea din mers a acestor reguli, fără nicio justificare de ordin științific, ne-a adus în pragul anarhiei sanitare dat fiind faptul că populația nu mai are încredere în regulile stabilite de autoritățile  statului.

Pentru că nici elevii, nici părinții, nici profesorii și nici Ministerul Educației nu au competențele necesare pentru a se pronunța legat de deschiderea școlilor, pentru că există o delimitare clară între ce ne-am dori și ce este indicat în contextul actual, organizațiile noastre prezintă un punct de vedere care are la bază opinia specialiștilor în domeniu: Octavian Jurma, medic și cercetător și Răzvan Cherecheș, profesor universitar de Sănătate Publică și  Directorul Departamentului de Sănătate Publică de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Punctul de vedere al lui Octavian Jurma

Astfel, punctul de vedere al lui Octavian Jurma este că:

„În România pragul maxim de sustenabilitate este de 1,500 de paturi ATI alocate pacienților COVID-19. Acesta corespunde unei medii zilnice de aproximativ 5,500 cazuri confirmate oficial  (la rata curentă de testare) sau a unei incidențe naționale de 3.5 la mie.

Prin urmare pragul maxim până la care școlile pot fi menținute deschise este de 3 la mie și închiderea claselor trebuie să înceapă progresiv de la 1 la mie conform scenariilor adoptate de guvern în februarie 2021. Scopul măsurilor din școală și din jurul școlii este să prevină închiderea claselor primare prin prevenirea atingerii pragului de 3 la mie. Școlile se închid ultimele trebuie să însemne că totul se închide pentru a se păstra școlile deschise nu invers, păstrăm școlile deschise pentru că nu vrem sa închidem nimic.

Școala reprezintă în Romania un catalizator epidemic datorită particularităților sociale și  modului de organizare a sistemului școlar.

Riscul infectării este de asemenea asimetric. Astfel, dacă un părinte care merge la muncă  își infectează copilul care stă acasă, riscul de boală gravă pentru copil este foarte scăzut. Însă dacă un copil care merge la școală își infectează părintele care stă acasă pentru a se proteja de boală, riscul de boala gravă pentru părinte este foarte ridicat.

După pragul de 6 la mie riscul devine catastrofal atât pentru părinți cât și pentru copii, pentru că probabilitatea de apariție a unui caz de COVID-19 în fiecare clasă la 14 zile  după depășirea acestui prag devine 100%.

Menținerea școlilor deschise după 6 la mie a dus la decesul a zeci de profesori și sute de părinți. Povara umanitară pe termen lung devine incomparabil mai gravă decât pierderea școlară.”

(sursa: https://www.parintiicerschimbare.ro/comunicat-educatie-in-siguranta/)

Adevarul părinților despre vaccinul HPV: Nu, domnule Ministru, nu exista vaccin in cabinete!

În urma comunicatului de presă emis de Ministerul Sănătății Vineri, 29 octombrie în care susținea ca mai sunt doze de vaccin HPV disponibile în cabinetele medicilor de familie ne vedem nevoiți să ne strigăm, încă o dată, adevărul: Nu, nu exista doze disponibile pentru copiii care se înscriu anul acesta în program!

Este grav că la întrebarea legitimă a presei despre misterul dozelor de vaccin HPV promise dar abstente din cabinetele medicilor vaccinatori, Ministerul Sănătății a decis să iasă Vineri cu un răspuns manipulator în cel mai bun caz. Pentru că trebuie să înțelegeți că cele 40000 de doze care există în cabinete din care Ministerul spune că nu s-au administrat decât 12000 SUNT REZERVATE deja pentru copiii cărora li s-au administrat cele 12000! Da, pentru cine nu știe, și ne îndoim că Ministerul care coordonează acest program nu ar ști, că să îți protejezi copilul de HPV prin vaccinare trebuie să îi administrezi minim 2 doze de vaccin dacă are sub 14 ani și 3 doze de vaccin dacă are peste 14 ani! Deci, sigur, tehnic, mai există 28000 de doze în cabinete DAR medicii le-au rezervat pentru copiii care au primit prima doză și cărora trebuie să le mai administreze și rapelurile pentru că dacă nu o fac – dacă folosesc rapelurile acestor copii că să îi vaccineze pe alții – ii lasă pe primii fără schemă încheiată și deci neprotejati! Așa că Ministerul Sănătății trebuie să știe, și le spunem NOI asta,părinții care mergem cu copiii de mâna să ii vaccinăm cu prima doză de vaccin HPV că nouă medicii ne spun că NU AU VACCINURI că să ne vaccineze copii și că dozele pe care le au sunt rapelurile altor copii care au început deja schemă.

Oare Ministerul Sănătății nu cunoaște cum se face acest vaccin sau dimpotrivă, cunoaște dar manipulează prin comunicarea trunchiată a cifrelor? Solicităm Ministerului Sănătății, printr-o scrisoare deschisă, să își onoreze angajamentul pe care l-a luat față de copiii noștri și să ne aducă dozele de vaccin promise. Iar alături de noi sunt cele mai importante organizații pentru drepturile copiilor si femeilor din România.

 

SCRISOARE DESCHISĂ

Stimate Ministru al Sănătății,

Oricine ați fi și oricât ați sta în scaunul de Ministru al Sănătății în țara asta, sunteți acolo să protejați, atât cât se poate, sănătatea românilor, cum știți și cum puteți mai bine.

Suntem peste 40000 de părinți de adolescenţi cărora Ministrul Sănătății, nu contează numele și culoarea politică, MINISTRUL SĂNĂTAȚII, nu altcineva, ne-a promis anul acesta, negru pe alb, că ne va projeta copiii de cancer prin asigurarea vaccinului HPV până la 18 ani pentru fete și chiar și pentru băieți.

Ne-am bucurat, am sărbătorit, am pregătit copiii pentru acest moment, chiar dacă în jurul nostru făcea prăpăd tornadă antivaccinistă care a îngenuncheat România în pandemie. Le-am spus: uite, sunt multe neajunsuri în România, dar totuși, țara ta te prețuiește îndeajuns de mult încât să îți ofere protecția împotriva unor cancere mutilante.

Am crezut promisiunile făcute public de MINISTRUL SĂNĂTAȚII și am mers cu copiii de mâna și cu încredere, la medicii noștri de familie să ne înscriem copiii la vaccinare. Dar acolo am primit răspuns că NU SUNT vaccinuri pentru copiii noștri și că puținele doze pe care medicii le au sunt rezervate pentru completarea schemelor copiilor care sunt deja de 1 an, 2 sau chiar 3 ani pe lista de așteptare!

Și, nu vă ascundem, dezamăgirea aceasta a durut parcă mai tare decât toate celelalte. Pentru că nu era pentru noi ceea ce ne-ați dat toate asigurările să sperăm că se va întâmpla, ci pentru copiii noștri. Mai grav, ni s-a spus că vaccinurile nu vor veni, că banii pe care ați anunțat că i-ați alocat pentru ele au fost deja cheltuiți pe altele.

Stimate Ministru al Sănătății, Știți foarte bine că acest vaccin trebuie făcut într-o fereastră limitată de timp pentru a proteja cât mai bine. Oare ne-ați folosit pe post de recuzită electorală bucuria de a ști că vom primi acest vaccin, iar când scenariul politic s-a schimbat, ne-ați dat la o parte cu tot cu copii?

Vrem să credem că nu. Vrem să ne asigurați că nu. Vrem să ne dovediți că promisiunile MINISTRULUI SĂNĂTAȚII sunt onorate, oricare ar fi numele și culoarea lui politică. Vrem să ne dovediți că sănătatea și viață copiilor noștri contează pentru Dvs.. Vrem să le dați vaccinurile pe care le-ați promis cu atâta aplomb. Și fetelor până la 18 ani, și băieților.

Uitați-vă în jur. Vedeți ce înseamnă ca oamenii să își piardă și ultima fărâmă de încredere că statul le vrea binele? Uitați-vă cât de aprig se opun românii vaccinării, un gest care le poate salva sănătatea și viața. Vedeți consecințele și vă sperie, cu certitudine, așa cum sperie întreaga Europă.

Dacă vreți să avem încredere că statul ne vrea binele, arătați-ne că sunteți de cuvânt și dați-ne vaccinurile HPV pentru copiii noștri, exact așa cum ni s-a promis cu nici o lună în urmă.

Pentru că oricât de mult sau de puțin stați pe fotoliul de Ministru, aveți puterea să anulați cancerele cauzate de HPV din viitorul copiilor de azi. Folosiți această putere! Nu irosiți nicio zi fără să lăsați în urmă o generație de copii protejați de cancerele cauzate de HPV. Ar fi o moștenire morală care ar face cinste oricărui mandat de Ministru, chiar și aceste vremuri grele în pandemie.

02 noiembrie 2021

Organizații semnatare:

Asociația Mame pentru Mame,

prin reprezentant legal Ana Măiță

Coaliția România Sănătoasă,

prin reprezentant legal Ovidiu Covaciu

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil,

prin reprezentant legal Daniela Boșca

E-Romnja Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome,

prin reprezentant Roxana Magdalena Oprea

 

Romanian Women’s Lobby,

prin reprezentant legal Laura Albu

Fundația Tineri pentru Tineri,

prin reprezentant legal Adina Manea

Asociația Front,

prin reprezentant legal Tudorina Mihai

Societatea pentru Educație Contraceptivă și Sexuală,

prin reprezentant legal Carmen Suraianu

Societatea de Analize Feministe Ana,

prin reprezentant legal Daniela Draghici

Asociația Sexul versus Barza,

prin reprezentant legal Adriana Radu

Lansăm Campania ”Vaccinul în sarcina, protecție pentru amandoi” pentru încurajarea vaccinării anti-COVID a gravidelor

Dragă viitoare mamă,

 • Știai că infecția cu Covid-19 în sarcină poate să te îmbolnăvească foarte grav sau să te ucidă?
 • Știai că infectia cu Covid-19 în sarcină poate să provoace nașterea prematură a bebelușului tău?
 • Știai că infectia cu Covid-19, chiar și fără simptome, poate să cauzeze moartea bebelușului în uter?

Acum știi.

Cu un singur gest, pericolul dispare!

 • Îți protejezi viața ta și viața bebelușului tău nenăscut.
 • Vaccinul este sigur și eficient în orice moment al sarcinii.
 • Vaccinul tău îl apără pe bebeluș, inclusiv după naștere! Da, anticorpii tăi ajung la el în timpul sarcinii și alăptării.
  Nu amâna vacinarea până după naștere! Ar putea fi prea târziu.

Acum știi.

Nu amâna vacinarea până după naștere! Ar putea fi prea târziu.
Vaccinează-te împotriva Covid în timpul sarcinii!
Facem un nou apel către toate gravidele de a se vaccina cât mai repede împotriva Sars-Cov-2.
Milioane de femei gravide s-au vaccinat pe tot globul.
Toate datele acumulate în ultimele 19 luni confirmă fără dubiu că:
1. Boala Covid-19 la gravide creşte riscul de naștere prematură, dezlipire de placentă, moartea fătului în uter, spitalizare în ATI și deces al mamei.
2. Vaccinarea scade riscul de infecție cu virusul SARS CoV-2 de peste 5 ori
3. Vaccinarea scade riscul boală Covid-19 severă și de a ajunge la spital e 10 ori
4. Vaccinarea scade riscul de deces al gravidelor infectate SARS CoV-2 de 11 ori
5. Vaccinarea gravidei protejează nou-născutul. Anticorpii dezvoltați de mamă după vaccinare ajung și la făt atât prin placentă, înainte de naștere, cât și prin laptele matern, după naștere.
6. Vaccinul este sigur pentru gravidă și făt.
7. Vaccinarea nu afectează în nici un fel fertilitatea feminină sau masculină, nici prezentă şi nici viitoare. Boala COVID, în schimb, poate afecta grav fertilitatea.
Nu amânați vaccinarea până după naștere! Ar putea fi prea târziu. Nu vă riscați viața și viața copilului pe care îl așteptați. Cu un singur gest simplu, sigur și la îndemână, puteți să vă protejați, împreună cu bebelușul. Acesta este apelul Dlui. Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu, Președintele Societății de Obstetrică și Ginecologie din România.
Asociatia Mame pentru Mame, impreuna cu Asociatia SAMAS si cele doua societati medicale direct implicate in ingrijirea medicala a gravidei, fatului si nou-nascutului, Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România si Societatea Romana de Medicina Fetala si Neonatologie s-au mobilizat pentru a informa corect gravidele in legatura cu riscurile infectiei Covid asupra sarcinii si pentru a incuraja vaccinarea cat mai grabnica a acestora impotriva Covid-19. Asociatia Mame pentru Mame sustine ferm, inca de la infiintare, preventia bolilor prin vaccinare atat a copiilor cat si a adultilor. In ceea ce priveste vaccinarea anti-Covid a gravidei, lauzei, mamei care alaptează precum si a femeilor care incearca sa ramana insarcinate sau vor ramane insarcinate in viitor, Asociatia Mame pentru Mame recomanda ferm vaccinarea anti Covid cat mai grabnica cu oricare dintre serurile aprobate in Romania, in conformitate cu Articolul 8 din Instructiunea Nr. 235 referitoare la Vaccinarea impotriva COVID-19 in situatii speciale, emisa de CNCAV in data de 09.09.2021
Art. 8 Vaccinarea COVID-19 este recomandata tuturor persoanelor incepand cu varsta de 12 ani, inclusiv persoanelor gravide, care alapteaza, care incearca sa ramana insarcinate acum sau care ar putea ramane insarcinate in viitor. Oricare dintre vaccinurile COVID-19 care detin autorizatie de punere de piata pot fi administrate gravidelor sau femeilor care alapteaza.
Vineri, 22 octombrie 2021, lansam Campania ”Vaccinul în sarcina, protecție pentru amandoi” pentru încurajarea vaccinării anti-COVID a gravidelor in cadrul Maratonului pentru Viata organizat de CNCAV in Bucuresti. Lansarea va avea loc la centru de vaccinare de la Palatul Copiilor iar de la ora 12 reprezentantii celor 4 organizatii initiatoare vor fi prezenti pentru a face declaratii si a raspunde intrebarilor presei si cetatenilor:
 • Prof. Radu Vladareanu, Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România
 • Prof. Simona Vladareanu, Societatea Romana de Medicina Fetala si Neonatologie
 • Ana Maita, Asociatia Mame pentru Mame
 • Sinziana Ionita Ciurez, Asociatia SAMAS

Contact: Ana Maita 0745 910 207