STATUTUL ASOCIATIEI ‘MAME PENTRU MAME’

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. „ASOCIATIA MAME PENTRU MAME“, denumita in continuare si Asociatia este fondata potrivit actului constitutiv de:
1.    MĂIŢĂ ANA, cetatean roman (date personale confidentializate) in calitate de fondator
2.    BABOTA RALUCA, (date personale confidentializate)  in calitate de fondator
3.    DEPNER DITTA, cetatean roman, (date personale confidentializate) in calitate de fondator
4.    GEORGESCU CRISTELA-ELENA, cetatean roman, (date personale confidentializate) in calitate de fondator
5.    ŞOVA ADELA, cetatean roman, (date personale confidentializate) in calitate de fondator
care au constituit sus-numita asociatie in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

Art. 2 „ASOCIATIA MAME PENTRU MAME“ este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.

Art. 3 Scopul Asociatiei il constituie: promovarea sanatatii fizice si emotionale a femeii, a gravidei, a mamei, a nou-nascutului, a copilului si a familiei in general, intreprinderea de actiuni caritabile pentru gravide, mame, nou-nascuti, copii, familii sau comunitati.

Art. 4 Denumirea Asociatiei este „ASOCIATIA MAME PENTRU MAME” conform dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii numarul 88868 din data de 30.06.2010.

Art. 5 1) Sediul „ASOCIATIEI MAME PENTRU MAME“ este situat in com. Corbeanca, sat. Ostratu, cartier “Paradisul verde”, str. Pădurii, nr. 16(tarla 39, parcela A128), jud. Ilfov.
(2) Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.

Art. 6 „ASOCIATIA MAME PENTRU MAME“ se constituie pe o durata neterminata.

Art. 7 (1) Patrimoniul Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial initial, in valoare de 600 lei.
(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8 (1) In vederea realizarii scopului „ASOCIATIEI MAME PENTRU MAME“ potrivit art. 3 din prezentul statut, Asociatia are urmatoarele obiective:
a)    Promovarea nasterii naturale si a unor practici sanatoase legate de viata gravidei, a mamei, a nou-nascutului si a copilului mic: graviditate si supravegherea sarcinii, dreptul gravidei la informare si la respectarea optiunilor personale, nastere, alaptare, nutritie, vaccinare, sanatate, educatie si subiecte conexe;
b)    Aducerea in atentia publicului si promovarea pe agenda presei a subiectelor legate de sarcina, nou-nascut si copil, catre publicurile vizate: gravide si partenerii lor, parinti, medici, moase, autoritati din domeniul sanitar si al educatiei, lideri de opinie, presa etc.
c)    Organizarea de evenimente, seminarii, conferinte, intalniri formale si informale cu privire la activitatile prevazute la lit. a)  si b);
d)     Redactare si publicare de materiale informative si de promovare cu privire la activitatile prevazute la lit. a) si b);
e)    Dezvoltarea de proiecte si initiative legislative in domeniul nasterii si ingrijirii nou-nascutului si copilului;
f)    Incheierea de parteneriate si acorduri cu terte parti pentru realizarea obiectivelor propuse;
(2) Schimbarea scopului şi obiectivelor asociaţiei se face numai de către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor adunării generale.
(3) In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

Art. 9 (1) „ASOCIATIA MAME PENTRU MAME“ se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.
(2) „ASOCIATIA MAME PENTRU MAME“ isi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale “ASOCIATIEI MAME PENTRU MAME“.
(4) Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in care isi are sediul filiala infiintata.
(5) Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea autentificata a Adunarii Generale a „ASOCIATIAEI MAME PENTRU MAME“.
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al „ASOCIATIEI MAME PENTRU MAME“.
(7) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

Partajati articolul
Alte articole din sectiunea: CIC si drepturile familiei

Urmariti-ne pe Facebook