Bucureștenii revoltați de moartea Alexandrei Ivanov, alături de Asociația Mame pentru Mame, protestează duminică, 27 august, începând cu ora 17.00, în Piața Victoriei, cu participarea membrilor familiei Alexandrei

COMUNICAT DE PRESĂ
București, 26 august 2023

Bucureștenii revoltați de moartea Alexandrei Ivanov, alături de Asociația Mame pentru Mame, protestează duminică, 27 august, începând cu ora 17.00, în Piața Victoriei, cu participarea membrilor familiei Alexandrei

Prin protestul nostru dorim să comunicăm Guvernului României și Ministerului Sănătății că violența obstetricală și neglijența criminală cu care sunt întâmpinate femeile, în prea multe din cabinetele, spitalele și maternitățile României, sunt intolerabile.

Protestăm pentru Alexandra și pentru toate femeile care care merg la medic să fie îngrijite, dar sfârșesc prin a naște pe trotuar în fața spitalului, care caută să fie salvate și sfârșesc prin a fi ignorate și mor, batjocorite și chinuite, sacrificate pe altarul procedurilor strâmbe sau de lipsa protocoalelor.
Femeile, gravidele și mamele României au nevoie de noi toți că să le protejăm de putregaiul cronic din spitale și maternități.

Avem solicitări clare, cu subiect și predicat, modelate după exemple de bune practici dovedite. Cerem imperativ ca politicienii din România să impună schimbările necesare de sistem, să nu mai interfereze cu sistemul sanitar și să lase profesioniștii care au compasul moral intact să își facă treaba.
Solicităm următoarele:
• Transparență totală în legătură cu ancheta de la Botoșani;
• Asigurarea unui sistem funcțional de avertizare de interes public, care să protejeze avertizorii din interiorul instituțiilor de sănătate și, astfel, să faciliteze sesizarea neregulilor;
• Includerea în planul obligatoriu anual de Educatie Medicala Continua (EMC) pentru cadrele medicale a unei ponderi de 20% care poate fi obținută exclusiv prin participarea la cursuri despre relația și comunicarea cu pacienții, colaborarea în echipa medicală și îngrijirea centrată pe pacient;
• Introducerea unei linii telefonice verzi 24/7 pentru sesizarea abuzurilor asupra femeilor în maternități (Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Familiei și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse) care să pună în mișcare o procedură rapidă de intervenție;
• Introducerea la nivel național a chestionarului de feedback după interacțiunea cu un spital, cu întrebări referitoare și la calitatea actului medical și introducerea rezultatelor acestui chestionar în procedura de acreditare a spitalelor;
• Garantarea dreptului legal la însoțitor pentru gravide, gravide în travaliu, fără afectarea actului medical;
• Actualizarea protocoalelor de urgență pentru gravide sau femei care acuză dureri pelvine;
• Retragerea autorizărilor pentru spitalele care nu au suficient personal pentru a oferi servicii medicale de calitate și reducerea numărului de gărzi/medic;
• Pedepsirea exemplară a discriminării instituționale în spitale pe baza de criterii cum ar fi sărăcia, etnia, religia etc.;
• Introducerea moașei în normativul de personal și deschiderea de posturi pentru moașe cu studii universitare;
• Asigurarea dreptului femeilor la îngrijirea bazată pe moașă, în sistem public prin decontarea serviciilor medicale furnizate de moașe în comunități, în cabinete și în spitale, respectând autonomia profesiei și întregul scop al practicii;
• Inițierea unei campanii publice de conștientizare și combatere a violenței obstetricale din cabinetele, spitalele și maternitățile României, așa cum a fost ea definită în rezoluția din 2019 a plenului Parlamentului European: https://bitly.ws/TaEy (traducere in Anexa 1)

Fenomenul violenței obstetricale a fost neglijat prea mult timp, producând suferințe majore și victime în rândul gravidelor, mamelor, copiilor și familiilor din România.
Ignorarea, timp de 7 ore, a agoniei Alexandrei și a patologiei grave pentru care se internase reprezintă o formă de violență obstetricală ce nu mai trebuie să se repete vreodată. Studiile cele mai recente arată că până la una din fiecare 3 femei sunt supuse violenței obstetricale în timpul nașterii. (Sursa: https://europe.ippf.org/featured-perspective/five-ways-address-gynaecological-and-obstetric-violence-europe-and-why-you)

Reprezentanți ai familiei Alexandrei vor fi prezenți pentru declarații de presă precum și reprezentanți ai organizatorilor. Protestul se va desfășura pașnic și va fi asigurată asistență medicală la fața locului, precum și paza asigurată de Jandarmerie. Protestul nu este afiliat politic, este organizat de grupul civic „Împreună pentru Mame – NU AM AER”, creat spontan ca reacție la moartea Alexandrei Ivanov, și de Asociația Mame pentru Mame, precum și cu sprijinul Centrului Filia.
Organizatorii recomandă participanților să respecte regulile forțelor de ordine prezente în Piața Victoriei, să fie îmbrăcați adevcat pentru temperatura zilei de 27 august și a intervalului orar de desfășurare, 17.00-23.00.
Contact organizatori:

Ana Măiță, Asociația Mame pentru Mame, 0745 910 207
Ema Ene, Coordonator al comunității online “Împreună pentru Mame – NU AM AER” 0760 620 740

ANEXA 1

Rezoluția 2306 (2019)
Violența obstetricală și ginecologică
Autor(i): Adunarea Parlamentară
Origine – Dezbaterea Plenului din 3 octombrie 2019 (a 34-a ședință) (a se vedea Doc. 14965, raportul Comisiei pentru egalitate și nediscriminare, raportor: dna Maryvonne Blondin). Text adoptat de Plen la 3 octombrie 2019 (a 34-a ședință).

1. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene raportează că una din trei femei din Europa este victimă a violenței bazate pe gen. Această violență este o încălcare a drepturilor omului, o manifestare a discriminării de gen și are consecințe pe termen lung asupra vieții victimelor. Niciun domeniu nu este scutit de acest flagel, care a fost recunoscut ca o problemă publică pentru care autoritățile au o responsabilitate clară în urma adoptării și intrării în vigoare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Convenția de la Istanbul, CETS Nr. 210).
f
2. Plenul Parlamentar își reiterează sprijinul neclintit pentru Convenția de la Istanbul, confirmată în Rezoluția 2289 (2019) „Convenția de la Istanbul privind violența împotriva femeilor: realizări și provocări”. Acesta sprijină prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și reamintește că activitățile de conștientizare a publicului larg sunt esențiale pentru a pune capăt unei astfel de violențe.

3. Violența obstetricală și ginecologică este o formă de violență care a fost mult timp ascunsă și este încă prea des ignorată. În intimitatea unui consult medical sau a nașterii, femeile sunt victimele unor practici violente sau care pot fi percepute ca atare. Acestea includ acte neadecvate sau neconsensuale, cum ar fi epiziotomiile și palparea vaginală efectuate fără consimțământ, presiunea fundului sau intervențiile dureroase fără anestezie. De asemenea, a fost raportat comportament sexist în timpul consultațiilor medicale.

4. Violența obstetricală este recunoscută și pedepsită prin lege în Argentina și Venezuela. Articolul 39 din Convenția de la Istanbul condamnă în mod specific avortul forțat și sterilizarea forțată, dar nu abordează în general violența obstetricală și ginecologică. În 2014, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a criticat ferm tratamentul lipsit de respect și abuziv pe care îl pot suferi femeile în timpul nașterii în spital. În august 2019, Dubravka Šimonović, raportorul special al Națiunilor Unite pentru violența împotriva femeilor, cauzele și consecințele acesteia, a prezentat un raport intitulat „O abordare bazată pe drepturile omului a maltratării și violenței împotriva femeilor în serviciile de sănătate a reproducerii, cu accent pe naștere și violență obstetrică. ” către Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

5. În câteva state membre ale Consiliului Europei, s-au desfășurat campanii de conștientizare pe rețelele de socializare și au fost strânse numeroase mărturii în ultimii ani. Această disponibilitate crescuta de a vorbi despre problemă și împărtășirea experiențelor le-a permis femeilor victime ale violenței ginecologice și obstetricale să realizeze că acestea nu erau cazuri izolate. Această violență reflectă o cultură patriarhală care este încă dominantă în societate, inclusiv în domeniul medical. Plenul își reafirmă angajamentul de a promova egalitatea de gen în toate domeniile, ceea ce va face posibilă prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, inclusiv a violenței obstetricale și ginecologice.

6. Plenul salută munca și angajamentul personalului sanitar. Acesta recunoaște că condițiile lor de muncă în instituțiile de asistență medicală pot fi dificile, din cauza lipsei de personal, a resurselor limitate și a volumului excesiv de muncă, care pot avea un impact asupra modului în care sunt tratate pacienții și femeile pe cale de a naște. Cu toate acestea, deplânge toate formele de violență împotriva femeilor, inclusiv violența ginecologică și obstetricală, și solicită să fie luate toate măsurile preventive necesare și să fie respectate drepturile omului pentru toți, în special în contextul asistenței medicale.

7. Prevenirea și combaterea violenței ginecologice și obstetricale nu sunt încă considerate priorități, dar pot fi promovate practici de îngrijire și compasiune pentru a asigura primirea și sprijinirea umană, respectuoasă și demnă a pacienților și femeilor care urmează să nască. Plenul susține pe deplin bunele practici identificate de OMS și încurajează diseminarea acestora în statele membre ale Consiliului Europei.

8. În lumina acestor considerații, Plenul solicită statelor membre ale Consiliului Europei să:
8.1. prevenirea și combaterea discriminării, indiferent de motiv, în ceea ce privește accesul la asistență medicală în general;
8.2. să se asigure că îngrijirea este asigurată într-o manieră care respectă drepturile omului și demnitatea umană, în timpul consultațiilor medicale, tratamentului și nașterii;
8.3. solicită ministerelor responsabile cu sănătatea și egalitatea să colecteze date privind procedurile medicale în timpul nașterii și cazurile de violență ginecologică și obstetricală, să realizeze studii pe acest subiect și să le facă publice;
8.4. să disemineze bunele practici promovate de OMS și să solicite asociațiilor medicale naționale să discute această problemă și să facă recomandări pentru prevenirea violenței ginecologice și obstetricale, în special printr-o comisie care să promoveze o abordare îngrijitoare în ginecologie;
8.5. desfășoară campanii de informare și de conștientizare cu privire la drepturile pacienților și la prevenirea și combaterea sexismului și a violenței împotriva femeilor, inclusiv a violenței ginecologice și obstetricale;
8.6. să adopte și să implementeze legislația privind consimțământul informat al pacienților și dreptul acestora la informare în diferitele etape ale procedurilor medicale, dacă acest lucru nu a fost încă realizat;
8.7. să asigure o finanțare adecvată pentru instituțiile de îngrijire a sănătății, astfel încât să se asigure condiții de muncă decente pentru furnizorii de îngrijire, primirea respectuoasă și atentă a pacienților și femeilor aflate în travaliu și accesul la ameliorarea durerii;
8.8. să ofere pregătire specifică obstetricienilor și ginecologilor și să conștientizeze violența ginecologică și obstetricală ca parte a acestei instruiri;
8.9. să se asigure că pregătirea medicilor, moașelor și asistenților medicali acordă o importanță deosebită relației dintre furnizorii de îngrijire și pacienți, conceptului de consimțământ informat, egalității între femei și bărbați, primirii persoanelor LGBTI, persoanelor cu dizabilități și persoanelor vulnerabile, comunicării, prevenirea sexismului și violenței și promovarea unei abordări umane a îngrijirii;
8.10. să propună mecanisme de raportare și plângere specifice și accesibile pentru victimele violenței ginecologice și obstetricale, în interiorul și în afara spitalelor, inclusiv cu ombudsman;
8.11. să prevadă un mecanism de examinare a plângerilor privind violența ginecologică și obstetricală, excluzând orice mediere, și să prevadă sancțiuni, dacă nu este încă cazul, împotriva personalului medical atunci când se dovedește o plângere pentru acest tip de violență;
8.12. să ofere un serviciu de sprijin victimelor violenței ginecologice și obstetricale și să se asigure că se acordă îngrijire;
8.13. pentru acele state care încă nu au făcut acest lucru, semnează, ratifică și implementează Convenția de la Istanbul;
8.14. să pună în aplicare Recomandarea CM/Rec(2019)1 a Comitetului Miniștrilor privind prevenirea și combaterea sexismului.

9. Plenul solicită, de asemenea, parlamentelor naționale să discute despre protecția drepturilor pacienților în contextul îngrijirii și al violenței ginecologice și obstetricale, pentru a contribui la dezbaterea publică și la eliminarea tabuurilor.

10. Plenul încurajează organizațiile neguvernamentale să-și continue eforturile de sensibilizare și informare a opiniei publice în vederea prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor, inclusiv violența ginecologică și obstetricală.